Bảng chú giải

Chọn một trong các từ khóa ở bên trái…

DẠNG BÀI MULTIPLE CHOICEMULTIPLE CHOICE - Trắc nghiệm

Thời gian đọc: ~15 min

Sơ lược về dạng bài Multiple Choice

 • Là dạng bài thường xuất hiện trong Section 3

 • Là dạng bài dễ sai nhất và dễ mất tập trung nhất vì lượng thông tin trong câu hỏi trong khi lượng thời gian để đọc quá ít, dẫn đến tình trạng chưa kịp đọc câu hỏi đã vào bài nghe

Dạng Multiple Choice trong IELTS Listening có 2 kiểu:

➢ Dạng chỉ có 1 câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi

Với dạng này, các câu trả lời tương ứng chỉ là 1 chữ cái A B C (thường chỉ có lựa chọn cho mỗi câu hỏi).

➢ Dạng có nhiều câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi

Với dạng này, để đúng được 1 điểm, bạn phải đưa đủ số lượng câu trả lời đúng, do đó thiếu 1 câu trả lời cũng không được.

Chú ý: Một đặc điểm khác của dạng Multiple Choice (và cả Classification) đó là thông tin trong tất cả các câu lựa chọn – answer choice – đều nhắc tới, dễ làm chúng ta rơi vào bẫy bị ngập thông tin.

Một số lưu ý

Trước khi nghe

1 Đọc kỹ yêu cầu câu hỏi.

2 Gạch chân những từ khóa (keywords) quan trọng__ trong đề bài và các lựa chọn.

3 Cố gắng đoán từ đồng nghĩa và paraphrase của những từ khóa này.

4 Xác định điểm giữa các lựa chọn. Gạch chân 1 vài từ khóa quan trọng trong đáp án. Dù có điểm tương đồng nhưng các lựa chọn A, B, C luôn có điểm khác nhau để biết chắc đó là đáp án.

Trong khi nghe

1 Tranh thủ thời gian chuyển các đoạn ghi âm, tận dụng khoảng thời gian này để đọc câu hỏi và thông tin được cho, nhận định cho bài nghe tiếp theo.

2 Nếu nghe thấy những dạng từ như “even though’, ‘but’, or ‘however’, although …, thì đó là những câu thể hiện ý nghĩa có sự thay đổi. Đây là điểm bẫy thường gặp trong bài thi, cần chú ý.

3 Luôn đánh dấu từ khóa quan trọng để tìm được câu trả lời dễ hơn.

4 Chú ý các từ, cụm động từ, Paraphrase sẽ được thay thế để nắm được đáp án.

5 Tập trung và lắng nghe suốt câu hỏi. Đặc biệt trong dạng câu mà cần nhiều hơn đáp án.

6 Câu hỏi xuất hiện theo thứ tự trong bản ghi âm. Khi đã lỡ phần câu hỏi nào thì hãy bỏ qua để tiếp tục câu tiếp theo.

7 Các tùy chọn có thể tương tự nhau nhưng sẽ có điểm khác biệt. Cần nghe và phân tích kỹ để tìm được điểm khi chọn đáp án.

Các bước làm bài

 1. Đọc câu hỏi và phân loại
  - Hiểu rõ yêu cầu đề bài, là loại đề yêu cầu chọn một hay nhiều đáp án.
  - Đọc câu hướng dẫn (instructions – câu in nghiêng) thật kỹ để biết bạn phải chọn bao nhiêu đáp án. Highlight yêu cầu đề bài để ghi nhớ.
 2. Gạch chân từ khóa quan trọng trong đề bài và các lựa chọn
  Dự đoán các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, paraphrase các từ khóa được gạch chân và sẽ xuất hiện trong bài nghe.
 3. Dự đoán câu trả lời
  Cân nhắc xem câu trả lời có thể là danh từ, động từ, tính từ... theo cấu trúc câu hỏi.
 4. Tập trung nghe
  - Bắt đầu lắng nghe, chú ý kỹ từ khóa, từ đồng nghĩa được xuất hiện.
  - Ghi chép câu trả lời bạn nghe đầu tiên và tiếp tục chú ý những dữ liệu tiếp theo. Để chắc chắn, hãy ghi lại những gì bạn nghe được trong quá trình băng chạy
  - Câu trả lời thường sẽ không ở mà ở phía sau vì người nói sẽ có thể liệt kê hết sau đó mới trả lời.
  - Nghe kỹ câu trả lời của người nói, chú ý các từ có thể bẫy như but, although, however…
 5. Chọn đáp án và chuyển sang câu kế tiếp.
Ôn luyện